Published 3 years ago in Hip Hop

Realiz To Bann Rev

  • 62
  • 1
  • 0
  • 3
  • 0
  • 0

Realiz To Bann Rev, from Osmosis Project

Music Video in Link!
https://youtu.be/9KItqMlKnTI

Lyrics and chords

Toultemp mo ti envi mont lor ene la scene pran ene mikro pou raper
mai avant sa ena boukou lanuit ki mone sacrifie
ar mo text mone anvi passe messaz dir tou ceki mo trouve
ena dir mone derape pa krwar dan mwa desole refre
ce mo rev sa, mo lanvi sa, pa kass mo nissa
laisse mwa viv sa, mizik mo life sa, rap mo style sa
mem mo konscian ki ene zour mo piblik li pou bliy mwa
omoin pou ene fwa mone realiz tou ceki monn anvi
mo plimm ek linspiration sorte direkteman lor lari
mem mone frekente li tar dan lanuit
linn enseigne mwa ki dan lavi ena bann bon ek foss zami
pou mwa sa ti enn vre defi sa passe ou sa kasse pourvi mone fer li
dreams become reality wi mone prouv li
donn tou pou tou pou realiz to bann rev
avan ki lamor kokin twa li ale kouma ene volez
defons laporte mem si personne pa ouvert
to kroyans ek perseverans pou amen twa ver lalimyer
malgre obstak foncer sirtou zamai to perr
dir ki to lendemin li pou pli meyer ki yerr
krwar to dan but, krwar dan to rev, krwar dan to mem
servi lespri pou to regle tou to problem dan positivite
pran to pinso koumans peine koulerr to lavi
donn twa ene sans fer ceki to envi

realiz to bann rev
fer ceki to envi
realiz to bann rev

komie dimoun ine dir mwa non mone persiste
rap pou mwa ti ene moyen pou ki mo evade
tir tou kolere ek la haine ki au fond mone garde
ene fason extraordinair pou ki mo defoule
saizir loportinite napa laisse nanie sape
to dernie souffle pe koste apres sak lair ki to respire
napa dormi pa repoz twa lor to lorye
met lor porte bouze napa tarde
to plimm ki dan to lamain ekrir liv to lavi
a twa soizir fer bon kitsoz ou fer konneri
bizin aprann refize si to pe senti ki sa laroute ki to p suiv la non napa li
aret rev to lavi e viv to bann lanvi
yes we can alor realiz li
to mem kreaterr de to destiny
donn twa ene sans ferr seki to anvi

realiz to bann rev
fer ceki to envi
realiz to bann rev

:
/ :

Queue

Clear