Published 3 years ago in Reggae

Rev Morisien

  • 92
  • 1
  • 0
  • 2
  • 0
  • 0

Michael Bienvenu feat. Fuzarmiz, Jerry Rouget, Julian Seblin, Emilie Legrand, Deanjoa et Brian Racoude.

Lyrics and chords

Edike depi mo lanfans
ki aprane fer avanser
lavenir se nou dime
Nu ti zil bizin progresser

oui se enn realite
Nu pe viv dan liniorans
Finn ariv ler don nu nu sanz
mentalite bizin sanzer

ki to Blan, Creole, Sinois
Mizilman, Hindu, Tamil
Valer nu ena
Malgre nu differans
Nu enn sel pep
Nu ttou nu enn Morisien

Rev Morisien
Pu ki to evoluer
Rev Morisien
Dan larmoni dan la paix
Rev Morisien
Pu ki nu vivi erer
Rev Morisien
Linite dan nu ti zil

La vi pane fer pou zis travail
alor ki se enn voyaz
Zit cone se ki mo pe santer
Zot blier se ki zot ete
Nek boulot, bis stop, dodo
pa gagn le temp pu guet zenfan
pa gagne le temp pu rane nu cont
nu pe pren enn mauver direction

:
/ :

Queue

Clear